PLATFORMA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Komunikacja w Konkursie, w tym:

  • składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie w tym także uzupełnień i wyjaśnień wniosków na wezwanie Organizatora,
  • składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów,
  • składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu (zadawanie pytań do treści Regulaminu konkursu),
  • składnie Opracowań studialnych i Prac konkursowych,
  • przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu
  • wymiana wszelkich informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu,

odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej jakim jest jakim jest Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) z zastrzeżeniem wyjątków dotyczący Opracowań studialnych i Prac konkursowych, o których mowa w Rozdziale V ust. 3 pkt 1) lit. b). oraz Rozdziale VII ust. 3 pkt 1) lit. b).

Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) dostępna jest pod adresem https://epk.sarp.pl

Każdy podmiot zainteresowany udziałem w Konkursie musi zarejestrować się na Elektronicznej Platformie Konkursowej.

UWAGA:

  1. Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania plików w komunikacji elektronicznej poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „Regulamin _ Platforma ZETO PZP EPK”

Dokument dostępny jest na stronie Platformy w zakładce „Pomoc”

Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się niniejszym Regulaminem

  1. Instrukcja obsługi EPK w tym sposób składania wszelkich dokumentów elektronicznych oraz innych informacji (w tym pytań do Organizatora) poprzez EPK znajduje się w dokumencie o nazwie: „EPK – Instrukcja dla Uczestnika”.

Dokument dostępny jest na stronie EPK w zakładce „Pomoc”.

Uczestnik konkursu ma obowiązek zapoznania się niniejszą Instrukcją

Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved KONKURS POK 2023