KRYTERIA OCENY

KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH

Opracowania studialne oceniane będą według następujących kryteriów:

1. Kryteria pierwszorzędowe (w tej grupie wymienione poniżej kryteria są równoważne)

a) Atrakcyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,

b) Trafność wpisania obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz ukształtowanie powiązań z bezpośrednim otoczeniem,

c) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynku,

2. Kryterium drugorzędowe

a) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji,

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH

Prace konkursowe oceniane będą według następujących kryteriów:

1)  Kryteria pierwszorzędowe (w tej grupie wymienione poniżej kryteria są równoważne)

a) Atrakcyjność oraz oryginalność proponowanych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych,

b) Trafność wpisania obiektu w istniejący kontekst urbanistyczny oraz powiązania kompozycyjne, funkcjonalne, widokowe i komunikacyjne z otoczeniem,

c) Jakość proponowanych rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych budynku Operowego w tym rozwiązań akustycznych,

d) Zastosowane rozwiązania proekologiczne i energooszczędne,

2) Kryteria drugorzędowe

a) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.

Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved KONKURS POK 2024