NAGRODY

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne i Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi nie mniej niż 600 000 zł brutto.

Organizator gwarantuje wypłatę całej puli Nagród określonej w Regulaminie konkursu.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

  1. Nagrody pieniężne

I NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 200 000,00 zł brutto

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 150 000,00 zł brutto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 100 000,00 zł brutto

Trzy (3) Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, w wysokości 50 000,00 zł brutto każda.

  1. Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

Propozycję przyznania określonych Nagród przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia najlepszej Pracy lub nieprzyznania poszczególnych Nagród, gdy zgłoszone prace nie będą odpowiadać obligatoryjnym wymaganiom Regulaminu konkursu.

Sąd może przewidzieć inny podział puli przeznaczonej na Nagrody sporządzając stosowne uzasadnienia.

Budowa Teatru Polskiej Opery Królewskiej dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wszystkie prawa zastrzezone | All rights reserved KONKURS POK 2024